Vietnams historia


Vietnams historia präglas av väpnade konflikter och olika styren. På 1800-talet kolonialiserades landet av Frankrike och införlivades med Franska Indokina. Under andra världskriget ockuperade japanerna kolonin och lät utse en lydregim. Lydregimen blev dock inte långvarig och vid slutet av andra världskriget tog Vietminh, en fraktion med såväl kommunistiska som nationalistiska värderingar ledda av Ho Chi Minh, över makten.

Ho Chi Minh bildade regering i Hanoi upprättade ett avtal med fransmännen rörande landets grad av oberoende inom Franska Indokina. Men Vietminh hamnade kort därefter i krig med fransmännen på grund av meningsskiljaktigheter kring vem som skulle styra över södra Vietnam. Kriget pågick till 1954 då man slöt en fred som innebar att Vietminh fick makten i norra Vietnam och att Frankrike installerade en lydregim i södra Vietnam.

Även i Sydvietnam var stödet för kommunisterna stort och USA blandade sig i leken för att förhindra att kommunisterna tog kontroll över hela landet. Det vi idag kallar Vietnamkriget utbröt 1959 och pågick ända fram till 1975. Som bekant gick FNL och Nordvietnam segrande ur det utdragna kriget och landet förenades under kommunistiskt styre.

Kommunisterna sitter fortfarande vid makten men man har likt Kina låtit göra marknadsekonomiska reformer i ekonomin för att skapa större välstånd.
.
Copyright © 2008 - 2018 Vietnam.nu Alla rättigheter förbehålles.