Cu Chi-tunnlarna


Cu Chi-tunnlarna är något alldeles spektakulärt. De ligger 35 kilometer nordväst om Ho Chi Minh City och är ett nätverk av underjordiska tunnlar, som grävts fram för hand. När nätverket av tunnlar var som störst mätte det omkring 250 kilometer. Man började gräva redan 1948, då befrielserörelsen Viet Minh bekämpade fransmännen.

Men det är främst från 60-talet och framåt som eftervärlden minns de underjordiska tunnlarna. FNL-gerillan utvecklade tunnelsystemet ytterligare och det blev nu vanligt att dessa rymde sovplatser och kök, men även klassrum, sjukhus och små bostäder.

För amerikanerna innebar tunnelsystemet stora problem under Vietnamkriget. Det hjälpte föga att bomba området intensivt. Det hjälpte heller inte nämnvärt att skicka ner "frivilliga" soldater, så kallade tunnelråttor, för att med ficklampa, kniv och handeldvapen pröva lyckan.

En stor del av tunnelsystemet finns inte längre men ännu återstår ca 120 kilometer, som den vietnamesiska regeringen låtit skydda genom att upprätta en krigsminnesplats. En del av tunnlarna har man förstärkt och breddat för att västerländska turister kan rymmas i dem. I anslutning till tunnlarna finns även skjutbana och man säljer souvenirer. Allt sedan tunnlarna öppnades för allmänheten har de varit en populär turistattraktion.
.
Copyright © 2008 - 2018 Vietnam.nu Alla rättigheter förbehålles.